TV seriál BIG BEAT

PopMuseum se podílelo na tvorbě tohoto TV seriálu a v současné době se za podpory Ministerstva kultury podílí na tvorbě internetových stránek věnovaných tomuto seiálu. Stránky jsou umístěny na serveru České televize.

Na našich stránkách jsme umístili krátké anotace k jednotlivým dílům


3. březen – 12. duben 2004, hudební klub Vagon, Palác Metro, Národní 25, Praha 1

"PÍSEŇ PRO BLBOUNA NEJAPNÝHO"

Karel Kryl 1944 - 2004

[tisková zpráva]: koncert (12. 4.) a výstava k výročí Karla Kryla. Cílem výstavy, kterou připravuje o.s. Muzeum a archiv populární hudby (Popmuseum) k šedesátému výročí Krylova narození, je přiblížit především jeho hudební tvorbu. Ve spolupráci s Klubem Karla Kryla a za využití mnohdy dosud neznámých materiálů z fondů Popmusea a soukromých sbírek obsáhne expozice Krylovo zjevení v Československu 60. let, reflexe jeho exilové tvorby (se zřetelem na jeho působení ve stanici Svobodná Evropa), návrat do svobodného Československa a jakýsi &apost;život po životě&apost;, tj. podobu odkazu, který po sobě Karel Kryl zanechal. Tento rozměr výstavy podpoří i koncert mladší generace hudebních souborů, v den nedožitých 60. narozenin K.Kryla. Součástí expozice jsou dobové dokumenty (tisk, korespondence, nahrávky) i audiovizuální materiály. Jistý přesah do oblastí nepříliš zmapovaných vytvoří reflexe Krylovy činnosti publicistické, ať již pro Svobodnou Evropu, nebo pro periodika v polistopadovém Československu, resp. České republice.

(... více ...)


29.prosinec 2003, hudební klub Vagon, Palác Metro, Národní 25, Praha 1

"ZAPPARTY" - Frank Zappa

[tisková zpráva]: Klub Vagon. Setkání příznivců Franka Zappy, provázené výstavou, věnovanou zejména Zappovým pražským návštěvám a koncertem českých skupin se zappovským repertoárem. Vystoupí YAHOZNÁ BAND, Ta jana z Velké Ohrady, Vejfuk a možná ještě někdo další. Příjemný večírek doplní videoprojekce spousta unikátních nahrávek!

(... více ...)