Impressum

Impressum

Autorská práva

Copyright © 1999 – 2021 Muzeum a archiv populární hudby Popmuseum, vytvořeno v SOFTconsult spol. s r.o., web layout Michal Rafaj . Všechna práva vyhrazena.

Texty, ilustrace, grafika, zvuky, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na internetových stránkách Popmuseum, jsou předmětem autorských práv a ostatních ochranných zákonů. Obsah těchto stránek nesmí být zkopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupněn třetím stranám pro komerční použití. Některé z ilustrací na těchto stránkách mohou být předmětem autorského práva třetích osob.

Autorem fotografií z vernisáží výstav je – pokud není uvedeno jinak – Miroslav Lédl.

Ochranné známky

Pokud není jinak uvedeno, všechny ochranné známky na internetových stránkách jsou chráněny vlastnickými právy. Toto se vztahuje na značky, štítky, firemní loga a emblémy. Název Popmuseum a SOFTconsult je chráněn mezinárodními ochrannými známkami.

Popmuseum, z.s.

Bělohorská 201/150

Praha 6 – Břevnov

169 00

IČ 684 05 596

Spisová značka vedená u Městského soudu v Praze: L 9443

Email: popmuseum.praha@gmail.com