O nás / kontakty

O nás / Kontakty

Kontakty na Popmuseum

Bělohorská 201/150 , 16900 Praha 6

 

Email: info@popmuseum.cz

 

tel: 776 141 532

Mapa

 

O nás

Popmuseum je nezávislým spolkem občanů, provozujícím stálou expozici s informačním centrem v Praze. Sdružujeme členy na základě společného zájmu o českou a slovenskou populární hudbu, o věcné, zvukové, písemné, obrazové a audiovizuální archiválie a další dokumenty, vypovídající o její historii. Jsme právnickou osobou, registrovanou od 10. 11. 1998 ministerstvem vnitra ČR a od 1. 1. 2014 zapsanou jako spolek u Městského soudu v Praze. Naším cílem je iniciace a podpora vzniku státní instituce muzea a archivu populární hudby. Takováto instituce v České republice neexistuje a naše společnost se snaží rozvíjet aktivity, nahrazující alespoň z části její funkce.

a co nabízí?

ARCHIVUJEME

Spravujeme depozitář v Praze – Horních Počernicích, kde shromažďujeme a archivujeme písemné dokumenty, nahrávky a audiovizuální záznamy, hudební nástroje a přístroje, související s vývojem populární hudby, stejně jako memorabilie, vztahující se k důležitým osobnostem či událostem české a slovenské populární hudby (populární hudbu chápeme v celé její šíři bez ohledu na stylové, žánrové a časové omezení). Tyto materiály jsou badatelům k dispozici v našem sídle v kulturním centru Kaštan. Budování archivu je dlouhodobou aktivitou a odvíjí se v závislosti na přidělovaných grantech. ¨ Máme také moravskou pobočku Poparchiv v Brně, kde vznikl a je dále rozvíjen elektronický archiv, a kde jsou například deponovány vinylové gramofonové desky a obaly.

INFORMUJEME

Poskytujeme informační servis odborné i široké veřejnosti. V našem sídle v kulturním centru Kaštan jsou k dispozici databáze, specializované časopisy a literatura, případně další materiály z fondů Popmusea. Zodpovídáme dotazy, týkající se historie československé populární hudby. K poslechu či ke shlédnutí je zde na výběr široká nabídka historických nahrávek či audiovizuálních dokumentů. Navštěvují nás domácí i zahraniční novináři, studenti a badatelé, studující či zpracovávající určitý úsek historie populární hudby, i kurátoři, chystající výstavy k tématům souvisejícím s populární hudbou. Těm všem poskytujeme naše materiály k prezenčnímu studiu v otevírací době nebo mimo po telefonické domluvě.

VYSTAVUJEME

V Popmuseu si můžete prohlédnout stálou expozici hudebních nástrojů, především elektrických kytar československé výroby a vybraných nástrojů klávesových, které byly v bývalém Československu používány.

Další části výstavních ploch jsou věnovány krátkodobým tematickým výstavám, které často přerůstají do dalších prostor kulturního centra Kaštan, do vstupní haly, schodištních stěn a prostor baru v 1. patře. Od roku 2019 připravujeme výstavní panely v digitální podobě a jejich náhledy zveřejňujeme k prohlídce na našem webu. Pořádáme i další krátkodobé výstavy, v Praze například ve vlastní alternativní galerii v hudebním klubu Vagon nebo v Brně hudebním klubu Stará Pekárna, ale i na dalších místech České republiky včetně open air festivalů.

BAVÍME

Nabízíme vám různé interaktivní hříčky s hudebními softwary, můžete si prověřit své skladatelské nadání, práci zvukaře, mixujícího stopy nahrávek, můžete si vyzkoušet hru na opravdové elektrické hudební nástroje i zpěv na mikrofon do předtočeného základu (tzv. karaoke). Pořádáme pro vás též koncerty, přednášky, workshopy a projekce, ať již v kulturním centru Kaštan nebo v hudebním klubu Vagon.

Výroční zpráva za rok 2022 (898 kB)
Výroční zpráva za rok 2021 (599 kB)
Výroční zpráva za rok 2020 (416 kB)
Výroční zpráva za rok 2019 (351 kB)
Výroční zpráva za rok 2018 (717 kB)
Výroční zpráva za rok 2017 (535 kB)
Výroční zpráva za rok 2016 (1,9 MB)
Výroční zpráva za rok 2014 (335 kB)
Výroční zpráva za rok 2013 (322 kB)
Výroční zpráva za rok 2012 (320 kB)
Výroční zpráva za rok 2011 (161 kB)
Výroční zpráva za rok 2010 (157 kB)
Výroční zpráva za rok 2009 (207 kB)
Výroční zpráva za rok 2008 (157 kB)
Výroční zpráva za rok 2007 (201 kB)
Výroční zpráva za rok 2006 (150 kB)
Výroční zpráva za rok 2005 (145 kB)