Komentovaná prohlídka výstavy Tenkrát na Chmelnici

Co je v Popmuseu nového?

Komentovaná prohlídka výstavy Tenkrát na Chmelnici

5.6.2023

30. 5. 2023 navštívilo výstavu Tenkrát na Chmelnici 17 studentů z gymnázia a SOŠ Rokycany. Shlédli film s ukázkami kapel, vystupujících v tomto legendárním pražském žižkovském klubu, prohlédli si výstavu, pobesedovali a nakonec si společně zajamovali na nejrůznější nástroje a zazpívali (výběr spontánně zpívaných písní svědčil o velmi dobrém vkusu studentů, což je určitě i zásluha vyučujících!).

studenti SOŠ Rokycanystudenti SOŠ Rokycanystudenti SOŠ Rokycany