PONOCUJTE S POPMUSEEM - Novinky Popmusea

Co je v Popmuseu nového?

PONOCUJTE S POPMUSEEM

9.6.2009

KDY? V sobotu 20. června. Otevřeno je od sedmi.

JAK K NÁM? Linkou číslo 7, která vyjíždí ze Staroměstské a přes Holešovice, Letnou, Bubeneč a Střešovice směřuje na Břevnov.

Expozice Stálá expozice a informační centrum Kytary české výroby a další elektrické hudební nástroje a přístroje, CD-Romy, databáze, audio a video ukázky z dějin československé populární hudby, časopisy, knihy, internet.

Výstava Omamné květiny pravdy. O stěžejním desetiletí české folkové hudby, o K. Krylovi a členech sdružení Šafrán (V. Merta, V. Třešňák, J. Hutka, P. Lutka, D. Andrtová-Voňková, Marsyas a další), o důležitých koncertech, festivalech a dalších událostech.

Doprovodné akce Kontinuální audiovizuální projekce o českém folku, písničkářích a folkových festivalech a dalších hudebních dokumentů z archivu Popmusea.

Permanent Exhibition Permanent Exhibition and Information Centre Czech made guitars and other electrical musical instruments and machines. CD-Roms, databases, audio and video extracts from history of Czechoslovak pop music, magazines, books, internet.

Exhibition Dazing Flowers of Truth. The exhibition on crucial decade of Czech folk music, i.e. on signers – songwriters like K. Kryl and members of the unit Šafrán (J. Hutka, V. Merta, V. Třešňák, D. Andrtová-Voňková and others), on festivals and other important events..

Accompanying Events Continuous screening of audiovisual documents on Czech folk music, protest singers and other subjects.