Rhythm & Soul Michala Prokopa - Výstavy Popmusea

Výstavy v Popmuseu

Rhythm & Soul Michala Prokopa

od 15.6.2016 do 1.10.2016

Cesty Michala Prokopa se s Popmuseem několikrát proťaly. Jako ředitel projektu Praha 2000 bděl nad naším otevřením. O devět let později hrál s Lubošem Andrštem a Janem Hrubým na vernisáži výstavy Devětaosmdesátej.

Jeho sedmdesátiny se nám jevily jako znamenitá záminka k výstavě. A ‚život a dílo‘ jako dobrý důvod. A tak jsme se do toho pustili.

Výstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaSoučástí výstavy byl i plakát na vystoupení Framus 5 v Savjétskam sajůze.Výstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVýstava Rhythm & Soul Michala ProkopaVernisáž výstavy Rhythm & Soul Michala ProkopaOslavenec osobně......a ještě jednouZ vernisážeRHYTHM & SOUL MICHALA PROKOPAMichal Prokop s Vojtěchem Lindaurem, pro něhož to byla jedna z posledních vernisáží.Luboš Andršt Michal ProkopJan Hrubý...a všichni tři pěkně pohromadě.RHYTHM & SOUL MICHALA PROKOPA