JOSEF WALTNER - Montmartre, dříve Olympie (hrst vzpomínek) - Knihovnička Popmusea - Knihovna Popmusea

Knihovna Popmusea

Knihovnička Popmusea

JOSEF WALTNER - Montmartre, dříve Olympie (hrst vzpomínek)

Vzpomínky význačného kabaretiéra z diluvia české populární hudby. Hostují Jaroslav Hašek, Egon Erwin Kisch a další. (z pozůstalosti dr. Josefa Kotka

JOSEF WALTNER - Montmartre, dříve Olympie (hrst vzpomínek)JOSEF WALTNER - Montmartre, dříve Olympie (hrst vzpomínek)JOSEF WALTNER - Montmartre, dříve Olympie (hrst vzpomínek)JOSEF WALTNER - Montmartre, dříve Olympie (hrst vzpomínek)JOSEF WALTNER - Montmartre, dříve Olympie (hrst vzpomínek)JOSEF WALTNER - Montmartre, dříve Olympie (hrst vzpomínek)

Waltner – Montmartre (9 MB)