Portýr - Programy, bulletiny a jiné příležitostné tisky - Knihovna Popmusea

Knihovna Popmusea

Programy, bulletiny a jiné příležitostné tisky

Portýr

Bulletin Portýr doprovázel festival Porta už od jejího vzniku. Nejdříve na celostátním finále, postupně vycházely i zpravodaje, dokumentující i jednotlivá krajská kola festivalu. Díky tomu je dnes prvotřídním pramenem ke zkoumání trampské, folkové a country hudby v Československu šedesátých až devadesátých let minulého století.

Duchovním otcem Portýra byl Kapitán Kid alias Jaroslav Velinský, trampský bard. První ročník, na kterém zpravodaj vycházel, byl ten poslední v Ústí nad Labem (1970). Portýr přežil všechna stěhování festivalu a v Plzni se roku 1983 získal novinový formát. V roce 1986 vycházel ke každému krajskému kolu. Tvrdí se, že na sklonku osmdesátých let, v době největšího rozmachu Porty, vycházel v nákladu až 25 000 výtisků.

Šéfredaktory Portýra byli Michal Jupp Konečný (v jeho éře vycházel i mimo dobu konání festivalu), Josef Kobra Kučera, Jan Dobiáš (v letech 1987–90 šéfredaktor Melodie), Jan Plachetka a Jan Krůta. K pilířům redakčního kádru patřili Stanislav „Houla“ Zárybnický, který vydával i po-festivalového Poportýra, Ivan Doležal, Irena Silence Přibylová, Stanislav Johnki Galásek a další.

Po roce 1989 existovala ambice přetavit Portýra ve velký folk&countra časopis. K tomu však nedošlo, a Portýr existoval nadále jako festivalový věstník. Až v roce 2001 se proměnil na měsíčník, který však po krátkém období rozkvětu pod vedením Hany Hosnedlové zašel v roce 2006 na úbytě. V roce 2007 byl však obnoven v rámci Mezinárodní Porty v Ústí nad Labem, při níž vychází dodnes. http://www.interporta.cz/portyr

Naše skeny Portýra (další ročníky budeme průběžně doplňovat) zohledňují pro čtenáře praktický, pro dokumentátory však protivný zvyk přetiskovat uprostřed čísla text přes polovinu stránky. Inkriminované místo najdete vždy na konci vydání.

P.S.: Děkujeme Michalu Juppovi Konečnému za významné doplnění sbírky.

PORTÝRPORTÝRPORTÝRPORTÝRPORTÝRPORTÝRPORTÝRPORTÝRPORTÝR

Portýr 1–76 (1,9 MB)
Portýr 2–76 (2,6 MB)
Portýr 3–76 (2,2 MB)
Portýr 4–76 (1,9 MB)
Portýr 1–79 (3,4 MB)
Portýr 2–79 (3,7 MB)
Portýr 3–79 (3,6 MB)
Portýr 4–79 (3,9 MB)
Portýr 1–82 (3,5 MB)
Portýr 2–82 (4,2 MB)
Portýr 3–82 (4,1 MB)
Portýr 1–83 (4,7 MB)
Portýr 4–82 (3,7 MB)
Portýr 2–83 (4,9 MB)
Portýr 3–83 (4,8 MB)
Portýr 4–83 (4,6 MB)
Portýr 1–84 (3,9 MB)
Portýr 2–84 (3,9 MB)
Portýr 3–84 (4 MB)
Portýr 4–84 (3,5 MB)