Členské informace Sekce mladé hudby - Hudební časopisy - Knihovna Popmusea

Knihovna Popmusea

Hudební časopisy

Členské informace Sekce mladé hudby

"Vážení přátelé, v zájmu zajištění průběžné informovanosti členů Kruhu přátel mladé hudby, nezbytné pro další rozvoj jeho zájmové činnosti, budete přibližně jednou za dva měsíce dostávat na svou adresu tyto Členské informace… ve kterých vedle toho, co pro vás Sekce MH připravuje, najdete i aktuality z hudebního dění doma i ve světě…

Ambiciózní vydavatelský plán se sice nedařilo vždy udržet (viz úvodník druhého a čtvrtého čísla – ve čtvrtém je i zmínka o záměru vkládat Členské informace do časopisu Kruh), v roce 1981 a 1982 nicméně vyšlo devět čísel. Periodicitou se zpravodaj měl v roce 1983 změnit na měsíčník: posléze se z něj stal čtvrtletník. Poslední Členské informace v této podobě vyšly na podzim 1983.

Úplně poslední Členské informace se objevily v roce 1985 v souvislosti s hladomorem v Etiopii.

Není zde tiráž, tudíž není jasné, kdo byl redaktorem věstníku. Neznáme také autory textů.

ČLENSKÉ INFORMACE SEKCE MLADÉ HUDBYČLENSKÉ INFORMACE SEKCE MLADÉ HUDBYČLENSKÉ INFORMACE SEKCE MLADÉ HUDBY

Členské informace Sekce mladé hudby 1 (2 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 2 (1,4 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 3 (2,1 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 4 (1,7 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 5 (2,6 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 6 (4,2 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 7 (4,2 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 8 (5 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 9 (4,6 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 10–12 (7,1 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 13–16 (23,5 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 17–19 (14,1 MB)
Členské informace Sekce mladé hudby 20 (6,3 MB)
Telegraficky z administrace SMH, 1983 (1,6 MB)