- Hudební časopisy - Knihovna Popmusea

Knihovna Popmusea

Hudební časopisy

Folkové noviny vycházely v Brně od února do června 1989. Při dvouměsíční periodicitě listu to vydalo na tři čísla. Vydával jej Michal Přibáň, pozdější literární historik a editor, mj. vedoucí autorského kolektivu monumentu Český literární samizdat 1949–89, z nějž čerpáme i informace o Folkových novinách.

č. 2/89 (4,6 MB)
č. 3/89 (2,3 MB)