- Hudební časopisy - Knihovna Popmusea

Knihovna Popmusea

Hudební časopisy

Profily Rockfestu (posléze Rockové profily) byly edičním počinem Střediska pro zábavnou hudbu a společenskou zábavu při Ústavu pro kulturně výchovnou činnost, které vzniklo na počátku roku 1987.

První sešit vyšel v roce 1987 v rozsahu 40 s. Představil laureáty Rockfestu 1986 a přinesl reportáže z některých rockových přehlídek konaných v roce 1986 (Rocková Vysočina, Objev roku, Beatsalon).

Druhý sborník si zachoval podobnou strukturu. Novinkou byly zprávy z krajských kol Rockfestu 88, a představení zahraničních hostí, kteří se na Rockfestu v roce 1988 měli objevit. Jeho rozsah byl dvojnásobný.

Třetí sborník už vazbu na Rockfest rozvolnil. Představil sice laureáty Rockfestu 88, rezignoval však na zpravodajství z krajských kol. Místo toho přinesl několik rozsáhlejších, esejisticky laděných textů a profilů skupin, z nichž některé paradoxně na Rockfestu odmítaly hrát (Garáž).

Další ročník už vzhledem ke společenským změnám v Československu, zániku Rockfestu a posléze i Ústavu pro kulturně výchovnou činnost nevyšel.

Editorem byl Petr Dvořák, redaktorkou Anna Tomčíková

Autory příspěvků byli Petr Dvořák, Vladimír Dundr (88), Holomráz (88), Luboš Jelínek (88), Roman Lipčík (86), Aleš Opekar, Vladimír Papež (88), Karel Peniš (87, 88), Jan Prokeš (87), Jan Rejžek (86), Dalibor Vida (88), Josef Vlček, značky (-vac-) a (-lin-) (86), (-mgr-),

profilyRF086.pdf (4 MB)
profilyRF087.pdf (6,9 MB)
profilyRF088.pdf (7,2 MB)