Kruh - Hudební časopisy - Knihovna Popmusea

Knihovna Popmusea

Hudební časopisy

Kruh

Časopis vydával ÚS Svazu hudebníků pro Sekci mladé hudby (SMH) při Svazu hudebníků. Vycházel nepravidelně pro potřebu členů Kruhu mladé hudby v letech 1979–82 a díky specifickému číslování panuje v počtu vydaných čísel určitý zmatek. Personálně byl částečně provázaný s Melodií a Jazz bulletinem.

O redakční a vydavatelské praxi časopisu se mnoho neví. Leccos o peripetiích posledních čísel lze odvodit z Členských informací Sekce mladé hudby.

Grafickou úpravu měl v referátu Kája Saudek, od č. 1–2/80 Karel Kárász. Saudkovy ilustrace se ale objevují ve všech číslech.

Číslo 7 má přeházené stránky.

1.číslo dáno do tisku 10. 11. 79. Odpovědný redaktor Ondřej Konrád. Autoři příspěvků Ladislav Zajíček, -jis- (Jitka Schánilcová), -dub-, Eva Dvořáková, Jiří Černý, Jiří Vejvoda, Jan Rejžek, Ladislav Zajíček

2.číslo dáno do tisku 15. 1. 1980, Odpovědný redaktor Jiří Vejvoda, redakční rada: Jiří Černý, Jan Rejžek, Jan Soukup, Karel Velebný, Jitka Schánilcová. Autoři příspěvků: Jiří Vejvoda, Jiří Černý, -kš-, Ladislav Zajíček, G. Aston (překlady z knihy Lennon vzpomíná – v číslech 1 a 1–2/80 je pod týmž textem podepsán Ladislav Zajíček), Jitka Schánilcová

3.-4 číslo (1–2/80) dáno do tisku 3. 11. 1980, Odpovědný redaktor Jiří Vejvoda, redakční rada: Jiří Černý, Jan Rejžek, Petr Dorůžka, Karel Velebný, Jitka Schánilcová. Autoři příspěvků: Jiří Vejvoda, Jiří Černý, -kš- (touhle šifrou byly podepsány úvodníky), Jiří Suchý, Vladimír Merta Ladislav Zajíček, Jitka Schánilcová, G. Aston (překlady z knihy Book Of Rock)

5–6/82 tiráž chybí. Autoři příspěvků: Jan Burian, Jiří Černý, Jiří Dědeček (překlad rozhovoru Freda Weidela s Johnem Mayallem), Eva Dvořáková, V. Džambasov (překlady ze zahraničních materiálů), Vojtěch Hueber, Jan Rejžek, Jitka Schánilcová – Vodňanská, -kš-, Jiří Vejvoda, Josef Vlček, Fred Weidel, Ladislav Zajíček

7–8/82 číslo dáno do tisku 1. 11. 1982, odpovědný redaktor Jana Mlchová, redakční rada: Jiří Černý, Jan Rejžek, Petr Dorůžka, Eva Dvořáková, Alexandr Neumann, Karel Velebný, Jitka Schánilcová. Autoři příspěvků: Eva Dvořáková, Jan Rejžek, Misha Glenny, Barbara Hannesová, Vlastimil Hela, Antonín Hrbek, Vlastimil Marek, Alexander Neumann, Eva Střížovská, Josef Vlček, Ladislav Zajíček

KRUHKRUHKRUHKRUHKRUH

Kruh 1–79 (10,8 MB)
Kruh 2–79 (14,3 MB)
Kruh 1–2 80 (3–4) (19,7 MB)
Kruh 5–6 82 (20 MB)
Kruh 7 82 (23 MB)